Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Betalingsprotocol

Betalingsprotocol

Betalingsprotocol van voetbalvereniging DINDUA

 

Gezien de betalingsdiscipline van een aantal DINDUA-leden  is het bestuur van voetbalvereniging DINDUA van mening, dat hierover duidelijke instructies moeten gelden voor alle leden. Daarom zijn hier een aantal afspraken over op papier gezet.

 

Het innen van de contributie is door DINDUA uitbesteed aan ClubCollect. ClubCollect is een professionele organisatie die daar ruime ervaring mee heeft. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat het innen van de contributie makkelijker gaat. Voor zowel de leden als de vereniging levert dit veel voordelen op. Het grootste voordeel voor de leden is het betaalgemak en de mogelijkheid tot gespreid betalen (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht).

 

Bestaande leden ontvangen voor aanvang van het nieuwe seizoen een mail en SMS van ClubCollect. Nieuwe leden ontvangen deze mail en SMS korte tijd na aanmelding. In deze mail en SMS staat een link naar een persoonlijke betaalpagina, hier kan het lid aangeven hoe hij of zij de contributie wenst te betalen. Leden kunnen kiezen voor directe betaling via IDeal, of automatische incasso. Bij keuze voor automatische incasso bestaat de mogelijkheid om de contributie in een aantal maandelijkse termijnen te betalen (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht).

 

  • Na ontvangst van de mail en SMS dient (de ouder/verzorger van) het lid, zo snel mogelijk (binnen 3 weken na ontvangst) zijn of haar keuze kenbaar te maken via de persoonlijke betaalpagina.

 

  • Bij stornering van een automatische incasso brengt ClubCollect kosten in rekening, deze kosten komen voor rekening van het lid. Wij adviseren u daarom, ervoor zorg te dragen dat er voldoende saldo op uw rekening staat, waardoor stornering niet nodig is. Mocht een incasso wel gestorneerd worden, dan dient u contact op te nemen met de penningmeester van DINDUA (penningmeester@vvdindua.nl).

 

  • Leden moeten uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de mail en SMS, hun keuze kenbaar maken via de persoonlijke betaalpagina bij ClubCollect. Wanneer er na deze termijn nog geen keuze is gemaakt, behoud DINDUA zicht het recht voor om het betreffende lid uit te sluiten van deelname aan trainingen, wedstrijden en overige activiteiten van de vereniging.

 

  • Wanneer er gekozen wordt voor termijnbetaling, dan dient na de laatste termijnbetaling, de volledige contributie te zijn voldaan. Wanneer dit niet het geval is, zal het betreffende lid worden uitgesloten van deelname aan trainingen, wedstrijden en overige activiteiten van de vereniging. Verder bestaat de mogelijkheid dat DINDUA een incassobureau zal inschakelen ten behoeve van het alsnog innen van de contributie. De hieraan verbonden kosten, komen voor rekening van het lid.

 


  • Wanneer een lid door bepaalde omstandigheden niet in staat is om de contributie, tijdig te voldoen, dient deze contact op te nemen met de penningmeester van DINDUA (penningmeester@vvdindua.nl). In overleg met de penningmeester kunnen er dan eventueel afwijkende afspraken omtrent de betaling gemaakt worden.

 

  • Bij leden met een betalingsachterstand wordt geen medewerking verleend aan een overschrijving naar een andere vereniging. In de administratie zal ook een financiële blokkade worden geplaatst. Deze blokkade zal pas worden verwijderd, zodra het betreffende lid, alsnog aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Opzegging lidmaatschap

  • Opzegging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk of per mail te geschieden bij de ledenadministratie van vv Dindua.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar*, voor een correcte afhandeling wordt een opzegtermijn van vier weken voor het einde van het verenigingsjaar* door ons aangehouden.
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar* eindigt, blijft de jaarlijkse contributie voor het gehele lopende verenigingsjaar verschuldigd. De rechten en de plichten van een lid kunnen te allen tijde wederzijds worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse contributie over het lopende verenigingsjaar* voor het geheel verschuldigd blijft.

 

* verenigingsjaar is van 1 juli t/m 30 juni

 

Voor verdere informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap, verwijzen wij u naar het opzeggingsprotocol op onze website.

 

Het bestuur van VV DINDUA

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!