Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Taakplichtreglement

Taakplichtreglement

Reglement Taakplicht v.v.Dindua 2019-2020

Vanwege een teruglopend aantal vrijwilligers, waardoor het voortbestaan van onze club word bedreigd, voelt v.v.Dindua zich genoodzaakt de taakplicht te activeren.

Om de taakplicht in goede banen te leiden is onderstaand reglement met ingang van seizoen 2019-2020 van kracht.

1. Taakplichtigen:

-Ieder spelend K.N.V.B.-lid van v.v.Dindua, welke op peildatum 1 juli, zijnde de start van het nieuwe seizoen, de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft is taakplichtig.

-Ouders van spelende leden van v.v.Dindua, welke op peildatum 1 juli, zijnde de start van het nieuwe seizoen nog geen 16 jaar zijn, zijn taakplichtig.

2. De taakplicht houdt in dat ieder spelend lid gedurende het seizoen  voor 12 punten aan taken verricht voor v.v.Dindua. Indien de taakplichtige nog geen 16 jaar is dan hebben de ouders een taakplicht van maximaal 12 punten per gezin. (indien meerdere gezinsleden lid zijn van v.v. Dindua)

3. Alle taken welke onder de taakplicht vallen en beschikbaar zijn staan uitgewerkt in het takenoverzicht. Aan iedere taak zal ook een puntenaantal gekoppeld zijn.

4. Dindua zal voorafgaand aan ieder nieuw seizoen de leden uiterlijk 1 september op de hoogte stellen van een actueel overzicht van taken welke onder de taakplicht vallen. Voor de datum 1 september kan ook al een beroep gedaan worden op taakplichtige leden op basis van dan nog lopende afspraken uit het vorige seizoen.

5. De taakplichtcoördinator van v.v.Dindua heeft de beschikking over de gegevens van de leden, zoals die bekend zijn bij de ledenadministratie en zal deze alleen voor het uitvoeren van het taakplichtbeleid gebruiken.

6. Een taakplichtige kan zijn taak afkopen in een voetbalseizoen. De afkoopsom bedraagt € 50,- per taakplichtige. Taakplichtige ouders met meerdere gezinsleden betalen bij het afkopen van de taakplicht € 50,-  voor het totaal aantal gezinsleden onder de 23 jaar.

7. De afkoopsom voor de taakplicht wordt vooraf geïnd. Dit betekent dat de penningmeester voorafgaand aan het eerste seizoen dit bedrag tegelijk met de contributie zal inhouden. Heeft het taakplichtige lid aan de taakplicht voldaan, dan is daarmee ook de afkoopsom voor volgend seizoen voldaan.

Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de € 50,- teruggestort als het taakplichtige lid aan zijn verplichtingen daarvoor heeft voldaan.

8. Vervult de taakplichtige zijn/haar taakplicht niet voor 15 juni van het lopende seizoen dan vervalt zijn recht op teruggaaf van deze afkoopsom en komt dit geld ten goede aan het vrijwilligersbeleid van v.v.dindua. Penningmeester zal in een volgend seizoen opnieuw de afkoopsom in rekening brengen.

9. Het is niet mogelijk de taakplicht door te schuiven naar een volgend seizoen of taken uit te voeren als voorschot op een volgend seizoen. 

10. Indien een taakplichtige verzuimt zijn taakplicht uit te voeren, nadat hij/zij is ingedeeld of niet zelf heeft gezorgd voor vervanging, zal de afkoopsom aan v.v.Dindua toekomen. In dit geval wordt voorafgaand aan het volgende seizoen bij de contributie inning ook de afkoopsom van € 50,- geïnd.

11. Na indeling voor een taak rust de plicht op de taakplichtige om de taakplicht coördinator daarvan op de hoogte te brengen wanneer een taak niet wordt uitgevoerd of wanneer deze door een vervanger wordt uitgevoerd.

12. Reglement taakplicht en bedrag taakplicht kunnen jaarlijks wijzigen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Pieter Veenstra 0610618560 of taakplicht@vvdindua.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!