Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Nieuws van de fusiebegeleidingscommissie

Nieuws van de fusiebegeleidingscommissie

30 juli 2020 18:00


Beste (ere) leden en vrijwilligers van v.v. DINDUA en West Frisia,

Wij willen jullie via deze weg graag op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen.
Zoals jullie bekend is wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een fusieplan. Hiervoor is een fusiebegeleidingscommissie (FBC) samengesteld. In deze commissie hebben een aantal leden en vrijwilligers van zowel v.v. DINDUA, als West Frisia zitting genomen. Via deze weg willen wij jullie graag informeren over de samenstelling van deze commissie. Namens v.v. DINDUA zijn dit Pieter Veenstra, Melvin de Vries, Wouter Boogaard en Tim Rood. Voor West Frisia zijn Leonie de Groot, Paul Folsche, Ankie Eleveld en Marcel Smalheer afgevaardigd.

In hoofdlijnen geeft de FBC gezamenlijk invulling aan het fusieplan. Zoals jullie zien staat er ‘in hoofdlijnen’, want voor verscheidene onderdelen hebben we de input van anderen nodig. In sommige gevallen zijn dit externe partijen, zoals bijvoorbeeld de KNVB. Er is echter een veel belangrijkere partij waar wij input van vragen, namelijk jullie! Sommige leden en vrijwilligers hebben hier al iets van gemerkt, omdat zij zijn benaderd hun mening te geven over bepaalde onderdelen van het plan.

Inloopspreekuur

Eenieder die ideeën, opmerkingen of tips heeft willen we graag uitnodigen voor een inloopspreekuur. Dit vindt plaats op maandag 10 augustus van 20:00 tot 21:00.

  • Leden van v.v. DINDUA zijn welkom in de kantine van v.v. DINDUA.
  • Leden van West Frisia zijn welkom in de kantine van West Frisia.

 

Het doel van deze avond is het verzamelen van ideeën, opmerkingen en tips vanuit jullie. Op die avond worden er (nog) geen inhoudelijke zaken gedeeld of vragen over specifieke inhoud behandeld. Het dient voor de FBC als een avond om informatie te verzamelen die wij weer kunnen verwerken in en gebruiken bij het opstellen van het fusieplan.

De inhoud van het fusieplan wordt twee weken voor de Algemene Ledenvergadering van 23 september gedeeld met de leden. Tijdens de ALV is het fusieplan agendapunt en zullen de belangrijkste keuzes worden toegelicht waarna het fusieplan in zijn geheel in stemming wordt gebracht. Mogelijk wijzigt de plaats van vergadering i.v.m. de gelden Corona-regels.

Binnen het fusieplan zal ook een uitgebreide planning te vinden zijn waarin het verdere traject zal worden weergegeven. Deze zullen we via de websites ook vroegtijdig publiceren.

We zien jullie graag op 10 augustus tussen 20:00 en 21:00 in één van onze kantines.

Hartelijke groet,

Namens de besturen van v.v. DINDUA en West Frisia,

De Fusiebegeleidingscommissie

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!